Förbundsstämma för 2023 - kallelse

Kallelse till förbundsstämma i Lyckebyåns Vattenförbund, även för Lyckebyåns vattenråd.
Fredag 26 april 2024 i Skruvs Folkets Hus. Nya recipientkontrollen presenteras! Besök vid vattenverk och fisketurism.

Ordinarie förbundsstämma i Lyckebyåns Vattenförbund.
Stämman är också årsstämma för Lyckebyåns vattenråd.
Plats: Skruvs Folkets Hus, Västra vägen 8, Skruv.
Tid: Fredagen den 26 april 2024 kl 9.00-12.00.

Senaste recipientkontrollen årsrapport 2023 presenteras. Finns längst ned på sidan Om Lyckebyån.

Efter stämman bjuder vattenförbundet på lunch i Folkets Hus och därefter besöker vi byggarbetsplatsen för Skruvs nya vattenverk. Avslutning vid Laxsjön och fiskestugan, där Leif Rydell som berättar hur de arbetar med upplevelse och turism. Fika serveras vid stugan.
Anmälan till förbundsstämman, lunchen och eftermiddagens aktiviteter gör du senast torsdagen den 18 april till e-post stefan@torsasteknik.se
Vänligen ange om du vill delta på lunch och glöm då inte att ange eventuella behov av specialkost. Ange också om du avser att delta på eftermiddagens studiebesök.