Den blåa tråden - information för skolor

Skolor bjuds in till studiebesök på kommunala vatten- och reningsverk, för barn och ungdomar i olika åldrar. Lyckebyåns vattenförbundet bekostar busstransporter för eleverna inom det aktuella området, för att studiebesöken lättare ska kunna genomföras för skolorna. Kontakta Öppnas i nytt fönster. ordförande Bo Sunesson ifall ni är intresserade.

Den blå tråden – material för skolor

I syfte att öka kunskapen om vatten, vattenkvalitet och vattnets betydelse för oss alla, har Lyckebyåns vattenförbund utarbetat enkla faktablad till några lämpliga platser utmed ån. Vattentemat är den förenande länken mellan de olika platserna, men andra teman, utifrån förutsättningarna på respektive plats, tas också upp. Detta kan t ex vara fåglar vid vatten, geologi (bergarter, jordarter, rullstensåsar m.m.), kulturhistoria (hur levde man förr, gränsbygd mellan Sverige och Danmark) och skog (trädslagens växtplats, utseende m.m.). Genom att lära sig vara ute och uppleva samt iaktta vad som händer, kan barnen lära sig samband och också förstå människans påverkan på naturen.

Den blå tråden - material för skolor

Den blå tråden – användbara länkar för skolor

Vi länkar till Skogsstyrelsen och Grip on Life Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som i sitt projekt Skogen och Vattnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bland annat ger ut en bok om Skogen och vattnet (nedleddningsbar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att elever i årskurs F - 9 ska få lära känna skogens vattendrag och våtmarker – deras egenskaper, invånare och nyttor.
I en länk till föreningen Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns Vattenskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som erbjuder en animerad resa längs vattnets väg om vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och om vad vi kan göra hemma. Materialet riktar sig till elever i årskurs 4 - 6 och resan avslutas med ett quiz med tolv frågor om vattnets väg.

URplay – utbildningsradion har filmer om vatten för olika årskurser i skolan.
Årskurs 7-9: Snabbkoll! Vattnets kretslopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., naturvetenskapliga begrepp förklaras med korta enkla animationer.
Årskurs 4-6: Vår enda jord: Våtmark och sötvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., om vikten av biodiversitet, filtrering och rening av vatten, hur våtmarker ger skydd samt hot mot våtmarker och vattenförsörjning.
Årskurs F-3, fem avsnitt: Bara vanligt vatten, om vattnets kretslopp, former och egenskaper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om hur vatten funkar, om djuren i vattnet och hur viktigt vattnet är.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ett Skolmaterial om grodor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att upptäcka Sveriges grodor, paddor och salamandrar med fakta och spännande uppgifter om groddjur och deras liv.

Den blå tråden - material för skolor