Om förbundet

Förbundets uppgift är att genom rensning, vattenreglering eller andra vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i Lyckebyåns vattensystem.

Här hittar du våra protokoll och förvaltningsberättelser

Här hittar du våra stadgar

Styrelsen

Skriv tabellbeskrivning här

Bo Sunesson, ordförande

Emmaboda Energi

Anders Palmengren

Lessebo kommun

Jörgen Johansson

Karlskrona kommun

Bengt Persson

Strömbergs kraftverk

Staffan Carlsson

Törns VFO

Simon Sörensen

Xylem

Oskar Erlingsson

Emmaboda kommun

Medlemmar enligt förrättningen 2000

Kommuner

Emmaboda

Lessebo

Karlskrona

Kraftföretag

Mästaremåla kraftstation

Strömsbergs kraftstation

Lyckebyåns vattenregleringsförening

Biskopsbergs kraftstation

Lycab ab

Augerums kvarn

Industri

Lyckeby Fiskodlingar

Xylem

Orrefors KostaBoda AB

Emmaboda Energi & Miljö AB

Markavvattningsföretag

Löften, Harebosjön torrläggningsföretag

Bjurbäckens torrläggningsföretag 1924

Långasjö torrläggningsföretag 1929

Emmabo, Gusemåla m fl reglering i Lyckebyån

Ödevata torrläggningsföretag 1929

Vattenavledningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och Furusjön år 1938

Domänverket

Sammanslutningar fiskerättsägare

Kårahults fiskevårdsförening

Algutsboda södra fiskevårdsförening

Kyrksjöns fiskevårdsområde

Ljudersjöns fiskevårdsförening

Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening Kalmar län

Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening Blekinge län

Törn-Törngöls fiskevårdsområdesförening

Ödevatens fiskevårdsområdesförening

Västersjön-Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening