Bidrag till gemensam åtgärdsamordnare

Ett femårigt projekt med en ny tjänst som åtgärdssamordnare, med beviljat stöd i form av LOVA-bidrag, som Lyckebyåns Vattenförbund och Emmaboda kommun delfinansierar.

En nyanställd åtgärdssamordnaren som kommer att arbeta för Emmaboda kommun och för Lyckebyåns Vattenförbund. Tjänsten innebär exempelvis att sprida information och kunskap, men även att ta initiativ till projektansökningar för olika vatten- och naturvårdsprojekt med syften att minska övergödningen av våra vattendrag och Östersjön. Arbetet inom Vattenförbundet innebär till stor del att ha en utåtriktad roll, bland annat att hålla i kontakter med markägare, företag och organisationer inom Lyckebyåns, Nättrabyåns och Silletorpsåns avrinningsområden.

Det handlar om att följa upp tidigare förslag och åtgärder, att driva på nya projekt och att samtidigt hålla ihop den samverkan som byggts upp inom Skogsstyrelsens och Länsstyrelsernas projekt Grip on Life, viket kommer att avslutas. Vi har ett gemensamt ansvar för genomförandet av den handlingsplan som jobbats fram, men det behövs alltid någon som driver och håller ihop, enligt Bo Sunesson, ordförande i Lyckebyåns Vattenförbund.

En stor del av ytan i Emmaboda kommun finns inom Lyckebyåns avrinningsområde och ett stort fokus även i den kommunala delen av tjänsten kommer att handla om åtgärder i och kring Lyckebyån. För arbetet behövs en erfaren och självgående person med kunskaper inom vatten- och övergödningsfrågor. Det omfattar dels utredningar och ansökningar och dels att hålla i och genomföra konkreta insatser, enligt Micaela Gustafson, teknisk chef Emmaboda kommun.

Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge har beviljat 80% i stöd vilket är drygt 3,74 miljoner i form av LOVA-bidrag till en tjänst som åtgärdssamordnare. Medan Emmaboda kommun och Lyckebyåns Vattenförbund medfinansierar med 486 000 kr vardera under en femårsperiod.

Nyhet Emmaboda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.