Brunifiering

Vattnet har blivit påtagligt brunare i våra sjöar och vattendrag, vilket är negativt för vatten­levande djur och växter, dricks­vatten och rekreation.

Det finns saker vi kan göra för att minska brunifieringen, inte minst i skogsbruket. För det första handlar det om att arbeta för mer löv i kantzoner mot vatten, genom att gallra bort granar och röja fram mer lövträd. För det andra handlar det om att värna områden med vattenmättad mark i landskapet, speciellt de ställen som mynnar i större vattendrag. En tredje möjlig åtgärd är att täppa igen diken och återskapa våtmarker.

Brunifiering ett nytt hot – men det finns hopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Text och layout: Anders Esselin

Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services, underlying drivers, and potential mitigation measures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Kritzberg,Hasselquist, Skerlep, Löfgren, Olsson, Stadmark, Valinia, Hansson, Laudon)

En konferens om brunifiering på Naturrum i Kristianstad filmades och finns tillgänglig på deras Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helge å model forest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afforestation driving long-term surface water browning (2019), en svensk artikel som uppmärksammar hur förändringar av markanvändningen har konsekvenser för brunifieringen av vatten. , 660 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)