Protokoll

Nedan har vi samlat våra protokoll från årsstämmor och styrelsemöten samt förvaltningsberättelser.

Årsstämma

2023

Styrelseprotokoll

2022-2023-2024

Förvaltningsberättelser