Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till vår nya hemsida som nu är under uppbyggnad! Vi hoppas den lockar till läsning och att klicka vidare. Kom gärna med synpunkter och idéer. Vad behövs det mer av eller ändras?

Styrelsen gm Bo Sunesson, ordförande

Hemsidan är uppbyggd med tre huvudteman:

  • Lyckebyåns vattenförbund och hur förbundet är uppbyggt, medlemmar, stadgar och lagar som styr, protokoll och förvaltningsberättelser, med mera. Även flikarna Förbundet och Vattenråd.
  • Lyckebyåns avvattningsområde med karta och fakta om vattenmiljön i hela området. Även fliken Om Lyckebyån med länkar till myndigheter och dokument som beskriver styr vattenförekomst/förvaltning samt resultat av kontroller.
  • Flik För skolor med information om studiebesök och förslag att använda i undervisningen.
  • Aktuellt