Välbesökt Lyckebyåns dag med historik och utvecklingsprojekt

Lyckebyåns dag firades i Vissefjärda lördagen den 20 maj, i Stallarna på Lyckebyåns strand med utsikt över kyrkan och Kyrksjön, för att uppmärksamma såväl historiken kring ån som nuvarande utveckling för att spara och bevara.

Arrangörer var Lyckebyåns vattenförbund och initierade föreläsare fanns att lyssna på. Historikern Per Melin delade med sig av sin djupa kunskap om Lyckebyåns historia. Biolog Jens Johannisson berättade om glasbrukens i Kosta, Transjö, Åfors och Johansfors påverkan på ån. Det pågår ett omfattande projekt "Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier" om vad som behöver göras för att på säkert sätt sanera miljön.

En föreläsare tog upp ett pågående våtmarksprojekt i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Grip on Life, Länsstyrelsen i Blekinge samt intresseorganisationer, såsom Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd, inom ramen för att skapa hållbara åtgärdsplaner för skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Sören Simonsson visade hur Xylem på allvar har kunnat minska vattenkonsumtionen genom lagring och rening av processvatten. Emmaboda golfklubb redogjorde och prisades för sin utveckling av att kunna bevattna med avloppsvatten.

Geniala konstruktioner som är till stor nytta för företaget/föreningen, för Emmaboda kommun och för alla beroende av Lyckebyåns vatten, enligt Bo Sunesson, Lyckebyåns vattenförbund. De övriga nya miljöprojekt som presenterades kan ses som åtgärder som är viktiga för hela avrinningsområdet, inte minst för vattenförsörjningen i Emmaboda och Karlskronas kommuner. Ett annat varaktigt betydelsefullt projekt handlar om kalkning där pH-halten är låg på vissa ställen i Lyckebyåns avrinningsområde, vilket är ett av resultaten av noggrann mätning och provtagning av vattnet inom området.