Studiebesök på Strömsbergs kraftstation

Under september var Vattenförbundet och Vattenrådet på studiebesök på Strömsbergs kraftstation där Bengt Persson berättade om renovering av dammen samt anläggande en fiskväg.

Dagen bjöd på intressant föredrag om åtgärderna som har gjorts samt bjöds det på fika för deltagarna. Förbundet tackar Bengt för möjligheten att komma och besöka Strömsberg!

Fisktrappan i Strömsberg

Foto: Hans Ohlsson