Informationskväll

Lyckebyåns Vattenförbund bjuder in till en
INFORMATIONSKVÄLL
i Föreningshuset, Vissefjärda tisdag 19 mars kl. 18

Länsstyrelsen Blekinge berättar om GRIP on LIFE IP och den
samverkansprocess som bedrivs inom Lyckebyån och Mieån för
långsiktigt hållbara vattendrag där hållbart skogsbruk utgör en viktig pusselbit för att nå målen.
Södra Skogsägarna berättar om certifiering av skogsbruk och om skogsbruk vid vatten.
Vattenförbundet bjuder på fika.