Naturäventyr och upplevelser i vattenanknutna kulturhistoriska miljöer

Förstora bilden

Förslag på olika naturäventyr och upplevelser i vattenanknutna kulturhistoriska miljöer.

Norra delen av Lyckebyåns avrinningsområde

Med sitt spännande källområde i olika slag av skogs- och våtmarker, men också traditionellt skogsbruk och mindre bruksorter.

Förstora bilden

Visjöns naturreservat Foto: Gunilla Sunesson

Förstora bilden

Transjö Foto: Gunilla Sunesson

 • Visjöns naturreservat med en skogssjö i spännande våtmarksnatur samt en vandringsled i urskog och utsikt från Visjöåsen.
 • Tiafly naturreservat med en myr i ett skogsområde med värdefulla sjö- mosse- och kärrområden.
 • Lövsjö naturreservat med vandringsled i äldre odlingslandskap med öppna åkrar, ängar, betade hagmarker, stora ekar och lindar samt stenrösen som vittnar om gamla tiders odlarmödor.
 • Naturreservat Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Brudarnas källa i Högaskog i norra Algutsboda socken. Källan ligger i morän omgiven av ett källkärr nedanför en beteshage med ståtliga ekar.
 • Högaström (Stampen/Förlången) lämningar från såg, kvarn och Kosta glasbruks f.d. kraftverk.
 • Glasbruk KostaBoda i traditionell levande bruksmiljö i Kosta samt Transjö Hytta i historisk miljö efter Transjö Glasbruk.
 • Bad och camping Kosta bad och camping, Kosta Lodge
 • Fiske bland annat Visjön, Djupgöl, Vitgöl, Förlången (Stampen), Kårahult.

Östra delen av Lyckebyåns avrinningsområde

Området breddas nedströms i den östra delen, genom bäckar och sjöar, i bygder med småbruk och brukssamhällen och en av huvudorterna inom området.

Förstora bilden

Rostockasjön Foto: Gunilla Sunesson

Förstora bilden

Bjurbäcken Emmaboda Foto: L Sunesson

Förstora bilden

Lyckebyån Lindås Foto: L Sunesson

Förstora bilden

Åfors Foto: Gunilla Sunesson

 • Huvudhultakvarn naturreservat med lövskog och vackra stenbroar
 • Stampaleden en vandring i tid och rum i Lyckebyåns dalgång. Leden är cirka 6 km lång med start och mål i Broakulla.
 • Rostockaholme och Bjelkeleden med spår efter Bielkeättens medeltida sätesgård. Stigar med flera vackra vyer över sjön och natur- och kulturhistoriska sevärdheter.
 • Bjurbäcken med ERsjön och Sträva friluftsområde ett aktivitets- och rekreationsområde med vandrings-, cykelleder, pulkabacke i äldre skogsområde med bäckar och broar.
 • Glasbruk The Glass Factory med glasmuseum i Boda Glasbruk.
 • Fiske bland annat Ödevata gårdshotell och fiskecamp, Trollagärde vattenbruk,
 • Bad och camping Åfors Kårahult, Stampadammen Johansfors, Broakulla ställplats och camping, Sjötorpets badplats Lindås, Loafallet i Ubbemålasjön, Emmaboda camping.

Västra delen av Lyckebyåns avrinningsområde

Mitt i utvandrarbygd, har spår av såväl småländsk kulturhistoria som inlandsisen och här breddas även huvudfåran för att stilla flyta vidare.

Förstora bilden

Linnefors Foto: G Sunesson

Förstora bilden

Långasjösjön

Förstora bilden

Utvandrarled Tjockeboda

 • Ekenbergs naturreservat Ekeboryd med lövskog på gammal odlingsmark. En del öppna marker har stora stenhögar, lämningar från brukartiden, så kallade odlingsrösen.
 • Antamåla rör utgöres av en cirka 11 meter hög anhopning stora rundade block, som har en största diameter av cirka 3 meter och de har sannolikt bearbetats och transporterats i en isälv.
 • Utvandrarleden består dels av en vandringsled, dels av en cykelled och längs någon sträcka går även att paddla kanot. Övernattning på vandrarhem eller i naturen. Leden går bland annat utmed Löften och Törn, passerar Långasjön, Badsjön i Skruv och Bjurbäcken, cykelleden passerar även Lyckebyån på flera platser.
 • Vilhelm Moberg Mobergsstenen på platsen för barndomshemmet vid Bjurbäcken och Mobergs gamla skola i Moshultamåla. Tre gårdar öppna för besök: Klasatorpet, Duvemåla gård, torpet Korpamoen.
 • Linnefors bruk Linnefors. Herrgårdsmiljö vid Linneforsåns bro.
 • Kyrkeby bränneri Vissefjärda, vackert beläget i Lyckebyåns dalgång, ligger Sveriges äldsta, idag aktiva, bränneri.
 • Dackestenen på kyrkudden vid Vissefjärda kyrka Nya kyrkbron över Lyckebyån mellan hembygdsgården och kyrkan i Vissefjärda.
 • Glasbruk Skrufs Glasbruk i traditionell bruksmiljö
 • Björketorp 18-håls golfbana Emmaboda golfklubb, vid Lyckebyån, med camping.
 • Fiske bland annat Skruvs Fiskeklubb och Camping, Långasjö vid vandrarhemmet, Törn och Törngöl, Kyrksjön Vissefjärda,
 • Bad och camping Törestorp handikappsanpassade bad och Vissefjärda camping, bad i Långasjön och Ekeboryd.

Södra delen av Lyckebyåns avrinningsområde

Lyckebyån är här både större och bitvis vildare, och visar mer av kustnära naturområden jord- och vattenbruk.

Förstora bilden

Blekinge Foto: G Sunesson

Förstora bilden

Stubbelycke Foto: G Sunesson

 • Blekingeleden en av Sveriges finaste låglandsleder som korsar Lyckebyån vid Strömsberg, Mästaremåla, Främre Viö. norr om friluftsområdet Mörtsjöåsen och Biskopsberg.
 • Cykelspåret som går genom Blekinge och bland annat över ån vid Vattenverket i Lyckeby.
 • Bastasjö-Mörtsjöleden samt Friluftsområdet Mörtsjöåsen
 • Strömsbergs friluftsområde vid Lyckebyån

Naturkartan Karlskrona kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Furs broLyckebyån var ”riksgänsen” mellan Sverige och Danmark
 • Augerum Kummel, järnåldergravfält med synliga fornlämningar, Tuppfjätkyrkan i Augerum
 • Lyckeåborgs bruk med gammal bruksmiljö
 • Valvbron i Lyckeby
 • Lyckå slottsruin
 • Fiske Västersjön, Lindwallska sjön, Lyckebyåns fiskevårdsområde
 • Bad och camping Västersjön, Mörtsjöåsen, St Havssjön, Ringö, Skönstavik havsbad och camping